POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. INFORMACIÓ A L’USUARI

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

TALLER D’ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES SL és el RESPONSABLE del tractament de les dades
personals de l’USUARI i us informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa
el Reglament (UE) 2016/679, del 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre
(LOPDGDD).

Per què tractem les teves dades personals?

Per mantenir una relació comercial amb lusuari. Les operacions previstes per realitzar el tractament
son:

 • Remissió de comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, xarxes socials o
  qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti fer comunicacions
  comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i estaran relacionades amb
  els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors, amb què aquest hagi assolit
  algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai no tindran accés a les dades personals.
 • Realitzar estudis de mercat i anàlisis estadístiques.
 • Tramitar encàrrecs, sol·licituds, donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que sigui
  realitzada per l’USUARI a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen al vostre
  disposició a la pàgina web del RESPONSABLE.
 • Remetre el butlletí informatiu online, sobre novetats, ofertes i promocions a la nostra activitat.

Per quin motiu podem tractar les dades personals?

Perquè el tractament està legitimat per l’article 6 del GDPR de la manera següent:

 • Amb el consentiment de l’USUARI: remissió de comunicacions comercials i del butlletí
  informatiu.
 • Per interès legítim del RESPONSABLE: realitzar estudis de mercat, anàlisis estadístiques, etc. i
  tramitar encàrrecs, sol·licituds, etc. a petició de l’USUARI.

Durant quant de temps guardarem les teves dades personals?

Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la fi del tractament o existeixin
prescripcions legals que dictaminin la seva custòdia i quan ja no sigui necessari per a això, se suprimiran amb
mesures de seguretat adequades per garantir l’anonimització de les dades o la destrucció total de les dades
mateixos.

A qui facilitem les teves dades personals?

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers excepte, si fos necessari per al
No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers excepte, si fos necessari per al
amb comunicacions, amb les quals el RESPONSABLE té subscrits els contractes de confidencialitat i de
encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privadesa.

Quins són els teus drets?

Els drets que assisteixen a l’USUARI són:

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
  Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades, i de limitació o oposició
  al su tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que
  el tractament no sajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

TALLER D’ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES SL. C/ del Xaloc, 3 – 1º 2ª, – 08917 Badalona (Barcelona). E-mail:
erams@tallerdempreses.com

2. Dades de contacte per CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PELS seus drets:
USUARI

Els USUARIS, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i l’entrada de dades als
camps, marcats amb un asterisc (*) al formulari de contacte o presentats en formularis de
descarrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre
la seva petició, per part del prestador, és voluntària la inclusió de dades en els camps restants. El
USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable
de comunicar qualsevol modificació dels mateixos.
El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que
són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’USUARI. En cas que no es facilitin tots
les dades, no es garanteix que la informació i els serveis facilitats siguin completament ajustats als seus
necesidades.

3. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el
RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per al
tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits
a l’article 5 del GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb el
interessat i adequats, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als que són
tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar
les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i
llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Per a més informació sobre les garanties de privadesa, pots adreçar-te al RESPONSABLE a través de
TALLER D’ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES SL. C/ del Xaloc, 3 – 1º 2ª, – 08917 Badalona (Barcelona). E-mail:
erams@tallerdempreses.com