Avís legal

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

TALLER D’ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES SL, responsable del lloc web, d’ara endavant
RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris aquest document, amb el qual
pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, d’11 de
juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE),
BOE Núm. 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quins són
condicions d’ús.
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper dusuari, comprometent-se a
l’observança i el compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a
qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.
TALLER D’ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES SL es reserva el dret de modificar qualsevol
tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de
preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se
com a suficient la publicació al lloc web de TALLER D’ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES
SL.

1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom de domini: tallerdempreses.com/
Nom comercial: TALLER D’ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES
Denominació social: TALLER D’ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES SL
NIF: B64044282
Domicili social: C/ del Xaloc, 3 – 1r 2a
Telèfon: 93 465 07 44
E-mail: erams@tallerdempreses.com

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició,
compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips,
text i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si escau, disposa de llicència o
autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es
troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial,
així com inscrits als registres públics corresponents.
Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o
parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas la
autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat
prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat
intel·lectual o industrial de l’autor.
Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin
aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos
responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als
mateixos. El RESPONSABLE autoritza expressament que tercers puguin redirigir
directamente a los contenidos concretos del sitio web, y en todo caso redirigir al sitio web
principal de tallerdempreses.com/.
El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de
propietat intel·lectual i industrial, no implicant la seva sola menció o aparició al lloc
web l’existència de drets o responsabilitat sobre aquests, com tampoc
suport, patrocini o recomanació per part del mateix.
suport, patrocini o recomanació per part del mateix.
drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts
del lloc web, podeu fer-ho a través del correu electrònic erams@tallerdempreses.com.

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS
El RESPONSABLE

s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació
publicada al seu lloc web sempre que no tingui coneixement efectiu que aquesta
informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix o, si ho
té, hagi actuat amb diligència per retirar les dades o fer impossible l’accés a
ells.
Us de Cookies
Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits fitxers d’informació que el
servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades
funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i
visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb
l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió
de l’usuari. En cap cas, aquestes galetes proporcionen per si mateixes dades de caràcter
personal i no s’utilitzaran per a la recollida dels mateixos.
Mitjançant lús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web
reconegueu el navegador utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui
més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris registrats
prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a
ells sense haver de registrar-se a cada visita. També es poden utilitzar per mesurar la
audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades, etc. sent
en aquests casos galetes prescindibles tècnicament, però beneficioses per a l’usuari. Aquest
lloc web no instal·larà galetes prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.
Aquest lloc web utilitza cookies analítiques per habilitar la funció de control de visites úniques
per tal de facilitar-vos la vostra navegació. A tot usuari que visita la web se li informa del
ús d’aquestes galetes mitjançant un banner flotant, considerant que si accepta el
tractament està dacord amb el seu ús. En cas d’acceptar-ne l’ús, el banner
desapareixerà, encara que en tot moment podrà revocar el consentiment i obtenir-ne més
informació consultant la nostra Política de cookies.
L’usuari té la possibilitat de configurar el vostre navegador per ser alertat de la recepció
de cookies i per impedir la seva instal·lació al vostre equip. Si us plau, consulteu les instruccions
del vostre navegador per ampliar aquesta informació.
Política d’enllaços
Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Donat
que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers als seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests
continguts En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que
pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic,
procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en
coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.
El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a
títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris,
xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma
independent a la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del
disposat als articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els
usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada
o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la
legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i lordre públic.
En cas que l’usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués
ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho notifiqui de forma immediata al
administrador del lloc web.
Aquest lloc web s’ha revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi,
es pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Sense
tanmateix, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de
programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o
circumstàncies semblants que facin impossible accedir a la pàgina web.
Adreces IP
Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el
nom de domini utilitzat per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat
automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta
informació es registra en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que
permet el posterior processament de les dades per tal d’obtenir mesuraments
únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el
nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés,
etc.

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present
lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació
espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la
resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús dels jutjats i
Tribunals del domicili de l’USUARI o el lloc de compliment de l’obligació.