Assessoria fiscal i comptable

Oferim una àmplia gamma de serveis d’assessoria fiscal i t’ajudem a complir les obligacions fiscals i comptables perquè puguis centrar-te en l’important.

DEIXA LA GESTIÓ COMPTABLE I TRIBUTÀRIA EN MANS EXPERTES

Assessorament a mida

 • Assessoria fiscal i tributària per a particulars i empreses (autònoms i societats)
 • Gestió de la comptabilitat (PGC)
 • Assistència al tancament comptable
 • Elaboració i presentació dels Comptes Anuals
 • Preparació i presentació dels principals impostos. Entre altres:
 • Liquidacions periòdiques de l'impost sobre el valor afegit (IVA)
 • Impost sobre Societats (IS)
 • Declaración de renta (IRPF)
 • Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
 • Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Natura Urbana (plusvalidesa)
 • Presentació de declaracions informatives a l'Agència Tributària
 • Tramitació d'ajornaments per al pagament dels deutes
 • Recepció de notificacions telemàtiques AEAT
 • Atenció a requeriments de l'Administració Tributària
 • Presentació d'al·legacions i recursos davant de l'Administració Tributària
 • Estimació objectiva (mòduls), arrendaments trimestrals, lloguers comunitat de béns
 • Tramitació d'herències
 • Tramitació de donacions

Assegura la tranquil·litat del teu negoci amb els nostres serveis d´assessoria

Gràcies als nostres serveis, podràs seguir les gestions del teu negoci sense preocupacions. Nosaltres ens encarreguem de portar la comptabilitat i t’ajudem i t’assessorem en tots els tràmits en matèria comptable i fiscal, sempre d’acord amb la normativa tributària vigent i informant-te de totes les novetats que t’afectin, brindant-te un assessorament personalitzat i adaptat als teus necessitats. Oferim un servei de qualitat que et permetrà fer el teu negoci més eficient i aportarà una visió global i la seguretat necessària en la presa de decisions.

Contacta amb nosaltres

Truca’ns o visita’ns

El nostre objectiu és brindar un assessorament laboral professional per ajudar a reduir els costos de personal i complir les obligacions fiscals.

C/ Xaloc, 3 1º 2ª
08917 Badalona (Barcelona)

Tel: +34 934 650 744
E-mail: info@tallerdempreses.com