Tots els nostres assessors mercantils a la teva disposició

Ens encarreguem d’oferir-te solucions eficaces i personalitzades per fer tots els tràmits necessaris que garanteixin el compliment de les teves obligacions legals i fiscals.

FACILITA ELS TEUS TRÀMITS MERCANTILS AMB LA NOSTRA EXPERIÈNCIA

Gestió optimitzada

 • Assessorament en matèria de dret mercantil
 • Constitució de societats
 • Ampliacions i reduccions de capital
 • Transmissió de participacions socials
 • Canvis de domicili social
 • Dissolució i liquidació de societats
 • Escriptures i poders
 • Nomenament d'administradors
 • Escrituras de titularidad real
 • Modificació d'estatuts
 • Declaracions censals
 • Redacció d'actes de Junta i presentació al Registre Mercantil
 • Portada i registre dels llibres societaris al Registre Mercantil
 • Redacció de contractes
 • Resolució de contractes
 • Gestions amb el Registre Mercantil: certificats, petició de comptes anuals, etc.
 • Gestions amb el Registre de la propietat: petició de notes simples, etc.
 • Gestions diverses amb la Notaria
 • Sol·licitud certificat digital a la Fàbrica nacional de Moneda i Timbre

Amb el nostre servei, els empresaris poden centrar-se en el seu negoci sense preocupar-se de les gestions administratives.

A Taller d’Administració d’Empreses ens dediquem a proporcionar assessoria especialitzada en matèria de dret mercantil. Sabem que les empreses estan sotmeses a un ampli marc normatiu, i que la seva gestió pot ser complexa si no es compta amb els coneixements i l’experiència necessaris. És per això que oferim un servei integral dassessorament en matèria mercantil, que abasta des de la constitució de lempresa fins a la tramitació de qualsevol variació que pugui sorgir i afectar la societat.

Com a experts en dret mercantil estem a disposició dels nostres clients per assessorar-los en tot moment, i assegurar que la seva empresa compleixi totes les obligacions en matèria legal i dret societari. A més, comptem amb experiència en la redacció de contractes de col·laboració i altres documents mercantils, per garantir la seguretat jurídica de les relacions comercials dels nostres clients.

Contacta amb nosaltres

Truca’ns o visita’ns

El nostre objectiu és brindar un assessorament laboral professional per ajudar a reduir els costos de personal i complir les obligacions fiscals.

C/ Xaloc, 3 1º 2ª
08917 Badalona (Barcelona)

Tel: +34 934 650 744
E-mail: info@tallerdempreses.com