La importància dun assessorament laboral integral

T’ajudem a l’externalització de la gestió administrativa i de tots els tràmits en matèria laboral.

TRÀMITS SIMPLIFICATS PER A UN NEGOCI COMPETENT

Eficiència laboral garantida

 • Consultoría en materia laboral.
 • Inscripció d'empreses a la Seguretat Social.
 • Altes de centres de treball.
 • Contractes de treball i acomiadaments.
 • Confecció de nòmines i assegurances socials
 • Gestions amb la Seguretat Social
 • Tramitació de prestacions
 • Gestió d'incapacitats temporals i accidents de treball
 • Comunicacions, requeriments i gestió de les quotes mensuals
 • En materia de cotización: comunicaciones y gestión de las cuotas mensuales
 • Assessorament i tramitació en el pagament dels deutes: embargaments, ajornaments, etc.
 • Petició d'informes i certificats a la Seguretat Social
 • Preparació i assistència a la Inspecció de la Seguretat Social
 • Altes, modificacions i baixes al Règim Especial de Treballadors Autònoms. Assessorament i gestió dels tràmits relatius a cotitzacions a la Seguretat Social
 • Altes, modificacions i baixes al Sistema Especial d'Empleats de la Llar

Amb el nostre servei, els empresaris poden centrar-se en el seu negoci sense preocupar-se de les gestions administratives.

Com a experts en dret laboral, oferim un servei personalitzat i adaptat a les necessitats de cada client.
Ens encarreguem de tots els aspectes relacionats amb la contractació, gestió de nòmines, liquidacions i la resta de tràmits necessaris per complir amb la normativa laboral.

Ens assegurem de mantenir-nos informats sobre tota la legislació i oferir assessorament als nostres clients. Confeccionem la documentació laboral necessària, incloent contractes de treball, altes i baixes a la Seguretat Social i la confecció de nòmines i assegurances socials. A més, brindem assistència en la preparació i assistència a les Inspeccions de Treball i en la recepció de notificacions telemàtiques de la Seguretat Social.

Contacta amb nosaltres

Truca’ns o visita’ns

El nostre objectiu és brindar un assessorament laboral professional per ajudar a reduir els costos de personal i complir les obligacions fiscals.

C/ Xaloc, 3 1º 2ª
08917 Badalona (Barcelona)

Tel: +34 934 650 744
E-mail: info@tallerdempreses.com